Skip to main content

Communicatie

Door communicatie verbinden mensen zich (maar maken ze ook ruzie). Door communicatie worden groepen gevormd en ontwikkelen zich organisaties. Studie van communicatieprocessen helpt ons om onze veranderende wereld, maar ook onszelf, beter te begrijpen en om onze contacten met anderen te verbeteren.

Ik ben begonnen, als student, met onderzoek naar de verspreiding van modetrends onder vrouwen. Theoretisch is voor mij belangrijk geweest mijn onderzoek naar het concept communicatie in allerlei sociologische stromingen.

Mijn promotieonderzoek ging over de planning van voorlichtingscampagnes, met daarin aandacht voor de relatie tussen planmatig werken en creativiteit. Ik heb ook onderzoek gedaan naar hoe je als schrijver dicht bij de lezer kunt komen en kunt aansluiten bij hoe die zelf over dingen praat.

Een ander thema is communicatie als beleidsinstrument en interactieve beleidsvorming, vooral op overheden gericht en het contact tussen allerlei soorten organisaties en hun veranderende omgeving. Ik heb over deze thema’s vele lezingen gegeven en artikelen of boeken geschreven.

Mijn werkterrein is altijd breed geweest, met een speciale belangstelling voor de communicatie over gezond gedrag en alles wat tot het terrein van de levenswetenschappen behoort, waar het gaat om onze leefomgeving, het milieu, waterbeheer, biotechnologie of de natuur. Maar bijvoorbeeld ook - iets heel anders - de communicatie over kunst. Zie verder bij publicaties.