Skip to main content

Adem en muziek

Met je adem muziek maken

Voor zingen en voor fluiten heb je adem nodig, dat kan niet anders. Het valt op dat hier door de eeuwen heen heel verschillend over gedacht wordt. Zo is ademen in de achtiende eeuw een vanzelfsprekendheid, waar de zanger of de fluitist niet speciaal aan hoeft te denken, behalve voor het fraseren van de muziek. Maar in onze tijd is het het fundament van vrijwel elke zang- of fluitmethode, al zijn ook dan de verschillen groot. Ik wil  de evolutie in het denken over ademen en zingen/fluiten in kaart brengen en begrijpen wat de achtergronden zijn van al die verschillen. Niet toevallig zijn zingen en fluiten (traverso) mijn belangrijkste liefhebberijen.