Dag, ik ben Cees van Woerkum, geboren in 1947 in Eersel.
Ik studeerde in Nijmegen sociologie en werkte van 1971 tot 2011 in Wageningen, vanaf 1989 als hoogleraar Communicatiewetenschap. Communicatie blijft me bezig houden, maar sinds die tijd schrijf ik even graag over andere onderwerpen, zoals fietsreizen of contact met de natuur. Op dit moment doe ik onderzoek naar de Mariadevotie in Brabant, wat trouwens ook veel met communicatie te maken heeft.

Natuur

Wat maakt het contact tussen ons en de natuur zo bijzonder? Waarom houden wij van de natuur? Waarom vinden we de natuur mooi? Wat doet de natuur met ons? Maar ook: wat dichten we de natuur toe (van alles)? Hoe vermenselijken we die? 

'In contact met de natuur' wil op dit soort vragen een antwoord geven. Het beschrijft het unieke van de natuurervaring, met daarin de rol van al onze zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen. (Zie verder bij Publicaties).  

Het contact tussen mens en natuur is voor mij een belangrijk en tot nadenken stemmend onderwerp, waar ik graag over praat en schrijf.

 

Maria

Maria is een van de meest intrigerende vrouwen uit onze geschiedenis. Wat is ze, hoe zien we haar, hoe vereren we haar en wat betekent het contact met Maria voor ons? Ik ben al een redelijk eind gevorderd met een promotieonderzoek (promotoren Arnoud-Jan Bijsterveld en Martin Hoondert).  Dat zal gaan over Maria en de Mariadevotie in Brabant (1850 - 1950), met speciale aandacht voor de Marialiederen die in die tijd in Brabant gezongen zijn.

Communicatie

Door communicatie verbinden mensen zich (maar maken ze ook ruzie). Door communicatie worden groepen gevormd en ontwikkelen zich organisaties. Studie van communicatieprocessen helpt ons om onze veranderende wereld, maar ook onszelf, beter te begrijpen en om onze contacten met anderen te verbeteren.

Gedichten

Zo nu en dan valt bij mij een gedicht binnen. Ze gaan vaak over wat mij persoonlijk raakt, de natuur bijvoorbeeld. Door de jaren heen heb ik zo een aantal gedichten verzameld. Het zijn korte teksten, die ik kan onthouden en pas opschrijf als ze klaar zijn.

Lezingen

Ik wil graag mijn ideeën delen over de thema’s die mij aan het hart gaan, waarin ik heb geïnvesteerd en waar ik ook over heb geschreven: communicatie, onze verbinding met de natuur, fietsreizen, Maria.

Ik kan een presentatie geven voor kleine of grote groepen, voor professionals of voor alleen-maar-geïnteresseerden. Het kan gaan over onderwerpen waarover ik heb gepubliceerd, maar ik ga even graag in op een heel nieuwe vraag. Die mag ook best praktisch zijn. 

Publicaties

Naast mijn wetenschappelijke publicaties, heb ik boekjes geschreven over mijn jeugdjaren, fietsreizen en het contact tussen mens en natuur.