Skip to main content

Cees van Woerkum

Cees van Woerkum is geboren in 1947 in Eersel (Kempen). Hij studeerde sociologie in Nijmegen en werkte van 1971 tot 2011 aan de universiteit van Wageningen, vanaf 1989 als hoogleraar Communicatiewetenschap. Communicatie blijft hem bezig houden, maar sinds die tijd schrijft hij ook graag over andere onderwerpen, zoals fietsreizen of contact met de natuur. Of over - nog iets heel anders - Mariadevotie, wat trouwens heel wat met communicatie te maken heeft. Op dit moment doet hij onderzoek naar de geschiedenis van het denken over ademhaling, vooral bij het muziek maken (met de stem of de dwarsfluit).

Communicatie

Door communicatie verbinden mensen zich, maar maken ze ook ruzie. Door communicatie worden groepen gevormd en ontwikkelen zich organisaties, maar ontstaan ook conflicten. Studie van communicatieprocessen helpt ons om onze veranderende wereld, maar ook onszelf, beter te begrijpen en om onze contacten met anderen te verbeteren.

Adem en muziek

Voor zingen en voor fluiten heb je adem nodig, dat kan niet anders. Het valt op dat hier door de eeuwen heen heel verschillend over gedacht wordt. Zo is ademen in de achtiende eeuw een vanzelfsprekendheid, waar de zanger of de fluitist niet speciaal aan hoeft te denken, behalve voor het fraseren van de muziek. Maar in onze tijd is het het fundament van vrijwel elke zang- of fluitmethode, al zijn ook dan de verschillen groot. Ik wil  de evolutie in het denken over ademen en zingen/fluiten in kaart brengen en begrijpen wat de achtergronden zijn van al die verschillen.

Maria

Maria is een van de meest intrigerende vrouwen uit onze geschiedenis. Wat is ze, hoe zien we haar, hoe vereren we haar en wat betekent het contact met Maria voor ons? Ik heb onderzoek gedaan naar in Brabant (periode 1850 - 1950) uitgegeven Marialiederen: welke Maria verschijnt daarin of wat wordt daarin afgesmeekt? En wat voor invloed heeft de Mariadevotie voor (de Kerk in) Brabant gehad? Het manuscript wacht op dit moment op een uitgever.

Natuur

Wat maakt het contact tussen ons en de natuur zo bijzonder? Waarom houden wij van de natuur? Waarom vinden we de natuur mooi? Wat doet de natuur met ons? Maar ook: wat dichten we de natuur toe (van alles)? Hoe vermenselijken we die? 

'In contact met de natuur' wil op dit soort vragen een antwoord geven. Het beschrijft het unieke van de natuurervaring, met daarin de rol van al onze zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen. (Zie verder bij Publicaties).  

Het contact tussen mens en natuur is voor mij een belangrijk en tot nadenken stemmend onderwerp, waar ik graag over praat en schrijf.

 

Gedichten

Zo nu en dan valt bij mij een gedicht binnen. Ze gaan vaak over wat mij persoonlijk raakt, de natuur bijvoorbeeld. Door de jaren heen heb ik zo een aantal gedichten verzameld. Het zijn korte teksten, die ik kan onthouden en pas opschrijf als ze klaar zijn.

Lezingen

Ik wil graag mijn ideeën delen over de thema’s die mij aan het hart gaan, waarin ik heb geïnvesteerd en waar ik ook over heb geschreven: communicatie, onze verbinding met de natuur, fietsreizen, Maria.

Ik kan een presentatie geven voor kleine of grote groepen, voor professionals of voor alleen-maar-geïnteresseerden. Het kan gaan over onderwerpen waarover ik heb gepubliceerd, maar ik ga even graag in op een heel nieuwe vraag. Die mag ook best praktisch zijn. 

Publicaties

Naast mijn wetenschappelijke publicaties, heb ik boekjes geschreven over mijn jeugdjaren, fietsreizen en het contact tussen mens en natuur.